Sugestopedie – zrychlená metoda výuky

English course - Beginners - 30.6.-6.7.2014 035

Víte, co je superlearning a sugestopedie?

Speciální metody, vytvořené pro usnadnění a zefektivnění učení, které využívají nejmodernější vědecké poznatky o fungování lidského mozku a paměti. Do procesu výuky zapojují celou osobnost. Propojují pravou a levou hemisféru a díky využití artikulační smyčky (slyším a mluvím) zapisují informace do dlouhodobé paměti a připravují je k aktivnímu použití.  Výrazně omezují zažitý stres z učení. Lidé často zažívají až euforický pocit, že konečně mohou mluvit cizím jazykem bez strachu z toho, že udělají chybu.
 

Výsledky?

Při superlearningu podáte 4x lepší výkon v efektivitě učení, jeho rychlosti a množství naučeného ve srovnání s klasickými jazykovými kurzy i bez cíleného soustředění.
Zatímco při využití běžných metod jste schopni naučit se maximálně 80 slov za den, při superlearningu je to kolem 500 slov denně, navíc zapsaných do dlouhodobé paměti.
Díky psychorelaxačním technikám dochází k uvolnění dlouhodobých bloků způsobených traumatickými situacemi během školní docházky.

 

********

Sugestopedie je unikátní metoda výuky cizího jazyka, která Vás bude bavit a Vaše zlepšení Vám bude odměnou i motivací. Sugestopedicky se budete učit přirozeně, stejně jako při pobytu v zahraničí.

Sugestopedie využívá speciální texty, pomůcky a postupy, které respektují přirozené fungování lidského mozku. Nejlépe funguje ve vícedenních jazykových kurzech, kdy se student dostává do obdobné situace jako při dlouhodobém pobytu v zahraničí. Je vystavován jazyku ze všech směrů (vše co vidí, slyší a říká je v cizím jazyce). Mozek v takovémto případě pracuje naprosto odlišně než při výuce klasické.

V sugestopedických učebnách nečekejte lavice ani tvrdé židle, nýbrž relaxační křesla. Sugestopedie vám pomůže najít ideální způsob učení, který respektuje vaši individualitu.

Při výuce nepoužíváme učebnice ani biflovaní. Sugestopedická výuka u nás probíhá buď formou vícedenních prožitkových intenzivních kurzů (od 2 denních až po 7 denní) nebo lze zvolit kurzy docházkové, které poskytujeme v 3-4 hodinové dotaci, kdy je dostatek času, abyste přepnuli do nového jazyka, uvolnili se a dokázali lehce vstřebat a uložit nové informace.

Vše bez stresu a domácích úkolů. Sugestopedie pečlivě připravuje každý blok. Na vás je pouze radovat se z učení.

  • SUGESTOPEDICKY pochopíte rytmus, melodii a zákonitosti jazyka.
  • SUGESTOPEDIE je učení v kontextu a ve spojení se zážitkem.079
  • SUGESTOPEDICKY se za jeden týden naučíte až 1000 nových slovíček.
  • SUGESTOPEDIE Vás zbaví nejistoty a zábran mluvit v cizím jazyce.
  • SUGESTOPEDICKY Vás bude učení konečně bavit a konečně se to naučíte.

Víte, že v roce 1978 byla sugestopedie prověřena týmem specialistů společnosti UNESCO a byla vyhodnocena jako nejúčinnější výuková metoda a doporučena k používání pro výuku všech pracovníků UNESCO po celém světě...

 

 

Vícedenní intenzivní jazykové kurzy jsou ZÁKLADEM SUGESTOPEDIE, efektivita těchto vícedenních kurzů je viditelná hned po prvním absolvovaném kurzu.

 

Z naučného slovníku:

SUGESTOPEDIE  je psycho-relaxačně výuková metoda, do výuky je zapojen celý mozek, při výuce zapojuje a propojuje obě mozkové hemisféry a využívá všech typů paměti (vizuální, audio, kinestetické). Kreativita podporuje hlavně práci pravé mozkové hemisféry, kterou klasická výuka téměř nevyužívá. Klasická výuka postupuje lineárně (po tématech, např. přítomný, minulý čas..), kdežto sugestopedie je metoda holistická (celostní, pracuje s jazykem jako s celkem - s takovým, jak se reálně používá). Slovíčka a gramatiku učí v kontextu - ve větách a frázích na pozadí příběhu. Procvičuje všechny jazykové dovednosti zároveň: čtení, psaní, mluvení, porozumění.

Historie metody

Profesor doktor Georgi Lozanov, M. D. je bulharský psychiatr, psychoterapeut, zakladatel vědy Suggestology (sugestologie), kterou následně aplikoval do pedagogiky, vznikla tak Suggestopedia = sugesce: podnět, výzva, inspirace + pedagogika: věda.