Reference

"dm drogerie markt s. r. o. spolupracuje s jazykovou školou Lingo již několik let a od našich spolupracovníků z prodejen, kteří měli možnost kurzy vedené metodou sugestopedie absolvovat, máme mnoho pozitivních ohlasů.

Účastnící si chválí především pohodovou atmosféru, v níž se kurzy nesou, přátelské a kreativní lektory, nenásilnou formu výuky, při níž je možno uvolnit se, překonat strach a stud a intenzivně mluvit, a také skutečnou účinnost metody, díky níž si rozšířili své znalosti cizího jazyka a hlavně si naučené lépe pamatují a mohou tak využívat v praxi."

oddělení personálního rozvoje, dm drogerie markt s. r. o.


 
Dobrý den,
minulý víkend jsem absolvovala 2,5 denní kurz angličtiny pro věčné začátečníky. Bylo to úžasné. Sešla se výborná skupina lidí, výborná lektorka Silvia, užili jsme si spoustu legrace, hraní a zpívání a samozřejmě spoustu angličtiny. Odnesla jsem si v hlavě velké množství slovíček a zkušenost, že učení se cizímu jazyku může být zábavné a rozhodně ne nudné. Děkuji
 
gaki@email.cz

Dobrý den, metoda sugestopedie mi velice vyhovovuje. Naše skupina byla skvělá, myslím, že jsme se zde cítili všichni dobře a užili jsme si spoustu legrace. A pokud jde o naší lektorku Niki, to je úžasný člověk a opravdu výborná učitelka.
Po dlouhých úvahách jsem se rozhodla po 3 letech studium sice přerušit, ale moje důvody jsou spíše soukromého charakteru - na podzim půjdu do důchodu a pak bych ráda trochu cestovala a procvičila si angličtinu v praxi. Hodně jsem se naučila, ale ještě mám mezery a musím se učit hlavně slovíčka. Díky Lingu a naší první lektorce Janičce Hruškové jsem se odhodlala ke své první cestě do Kanady a za to jsem moc ráda, byl to úžasný zážitek. A pokud to půjde, nevylučuju, že bych se za rok třeba opět přihlásila k vám na angličtinu. Přeji vám hodně spokojených studentů a ať se Lingu daří !!
 
carla@seznam.cz

Před 2 roky jsem vůbec neuměla promluvit anglicky, přestože jsem se snažila několikrát s výukou začít. Vždy (i ve škole) to byla nuda a tak i tedy vypadaly moje znalosti - žádné !!! Loni jsme náhodou na internetu našla nabídku s výukou jinak. Zkusila jsem to. Jsem nadšená, již o prázdninách jsem se dorozuměla v cizině a letos je to ještě lepší. Pouze, když mluví  rodilí, anglicky mluvící, je trochu problém. Avšak i to bude lepší, protože budeme poslouchat originál nahrávky a také já sama mohu přispět tím, že poslouchám (i s textem) spec. program v televizi. I když jsem již starší ročník a zdálo by se, že mám problém s učením, je tento druh studia vyloženě vhodný a já necitím žádný handicap proti mladým spolukolegům. Ještě jednou děkuji. 
 
186898@email.cz

Kurz se mi nesmírně líbil. Potřebovala jsem takto intenzivní kurz a vůbec jsem si nedovedla představit, že po pár dnech budu bez obav mluvit a používat slovíčka a věty bez přemýšlení. Je to prožitkový kurz, kdy se němčina zažije všemi smysly. Ještě jsem takovou výuku nezažila a byl to fajn relax a zbavila jsem se úplně obav mluvit. Děkuji.

rissnerova@gmail.com


Velice děkuji Vám a Vaší lektorce Silvii Barkové za skvěle vedený týdenní kurz angličtiny pro věčné začátečníky a celkově velmi příjemně strávený  týden na začátku léta v Českých Budějovicích. Silvia se o nás opravdu vzorně starala a snažila se, abychom  vymezený čas velmi hravou formou beze zbytku naplnili a z kurzu si co nejvíce odnesli. Velmi rychle nám pro příjem nových či oživení staronových informací uvolnila hlavy, některým, jak se zdálo, i "mravy" 🙂 , takže občas s některými  "neposednými, vyrušujícími  a komentujícími studenty (i když už trošičku postaršími) :-)" musela mít svatou trpělivost. Nálada byla výborná, lidé skvělí. Měla jsem pocit, že jsem zpět na střední škole :-). Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila a už Vás ve svém okolí doporučuji.

hortenzieruzova@email.cz


Hello Silvia.

Thank you very much to photos. Some photos are very funny. I am very happy, that I could be there (Soběslav, 1.5.-4.5.2014) . All people in group were very pleasant and kind. Your teaching was very good. Now I am full of energy to speak English.

Thank you very much. I am looking forward to meeting you. Bye.

malec@grena.cz


Konečně, skoro po 15-ti letech biflování, pravidel a vyjímek z pravidel umím angličtinu používat plynule, bez překládání v hlavě a bez komplexu, že mi to nejde. Ani si nechci představovat, kde bych s moji angličtinou byla, kdyby se na školách vyučovala sugestopedicky. Díky Lingo +++ konečně to umím…

kotulova@seznam.cz


Jsem moc ráda, že jsem se kurzu angličtiny pro obchodní praxi mohla zúčastnit. Přirozeným způsobem mi řadu věcí utřídil, rozšířil slovní zásobu a možná i dodal odvahu mluvit, pomohl zlepšit výslovnost. Potkala jsem zde řadu zajímavých lidí, účastníků kurzu a litovala, že se nemohu zdržet i večer a být s nimi.

hronkova@umbr.cas.cz


Chtěla bych touto formou poděkovat naší lektorce angličtiny Kláře, která je úžasnou studnicí nápadů a příjemným průvodcem našich lekcí v Českém Krumlově. Díky sugestopedii se mi stala angličtina tím, čím by měla být - prostředkem k porozumění a poznávání nových milých lidí.

pavla.nemcova@seznam.cz


Dnes jsem absolvovala svou první lekci němčiny sugestopedicky a myslím si, že tato metoda splňuje přesně to, co jsem od výuky čekala. Můj největší problém spočívá v tom, že nemluvím a někdy hlavně proto, že se bojím chyb, které bych udělala. Chtěla bych se rozmluvit, ač s chybami a umět sdělit myšlenku, aniž bych změnila hlavní smysl, i když to nebude gramaticky správně. Dále bych chtěla umět z textu, kterému úplně nerozumím pochopit to nejdůležitější a nelámat si hlavu se slovíčky a gramatickými jevy, které pro mě nejsou důležité. Němčinu jsem měla 4 roky na střední škole jako druhý cizí jazyk a pak jsem před 2 lety absolvovala v Rakousku kurz pro cizince - 3 hodiny týdně jeden semestr. Tím, že teď němčinu nepoužívám, tak mi "mizí" slovní zásoba a slovíčka mne hned nenapadají a když pak někdo slovíčko řekne, tak si ho většinou vybavím anebo vím, že už bych ho měla znát a jen si nemůžu vzpomenout.  Skupina v dnešním kurzu mi plně vyhovovala a ráda bych s ní tento semestr kurz navštěvovala.

pavla.smolikova@email.cz


Kurz hodnotím velice pozitivně, byla to pro mne nová zkušenost. Doposud jsem neměla možnost se účastnit jazykového kurzu formou sugestopedie a jsem z této formy výuky nadšená. Vědomosti, které jsem získala, mi určitě pomohou při komunikaci v NJ.

lucie.dokoupilova@dm-drogeriemarkt.cz


Kurz probíhal ve velmi klidné a přátelské atmosféře. Líbil se mi cíl organizace výuky a to, abychom se všichni odpoutali od denního stresu a cítili jsme se klidně a pohodově. To je pro mě velké pozitivum, pokud se člověk v daném prostředí necítí a vyučující stále studenta opravuje, vzbuzuje to v člověku pocit sevřenosti a nové nabyté znalosti se rychle vytratí. Lektorka byla sice velmi mladá, ovšem kreativní, pečlivá a přátelská. Německý jazyk využívám velmi často, spíše ale v písemné formě. Určitě kurz mi pomohl nabýt větší jistotu v případě přímé komunikace.

romana.janickova@dm-drogeriemarkt.cz


Sugestopedickou formu studia cizích jazyků jsem znal již z dřívější doby, forma mi vyhovuje, je podle mého názoru přínosná a „zapamatování si“ probírané slovní zásoby je vyšší než u klasické formy výuky. Díky tomuto kurzu jsem si znalosti NJ prohloubil a rozšířil jsem si slovní zásobu.

bohuslav.sukdol@dm-drogeriemarkt.cz


Sugestopedie je velice vhodná forma pro studium nejen cizích jazyků. Propojení levé a pravé části mozku zvyšuje zapamatovatelnost nejen během kurzu, ale i po delší době po jeho ukončení. Na kurzu jsem si rozšířil slovní zásobu o některá slovíčka a fráze, které mohu využít jak v běžné komunikaci v němčině, tak při prezentování. Přínosná byla možnost si vyzkoušet prezentaci v němčině a zpětná vazba od rodilého mluvčího, který je zároveň školitelem pro různé firmy. Užitečné byly jeho tipy a konkrétní fráze v němčině pro sestavení obsahu, úvodu a závěru prezentace a některé slovní obraty, které normálně nepoužíváme, ale pomáhají zvýšit profesionální dojem z celé prezentace. Nabyté vědomosti jsem již mohl uplatnit v praxi, protože jsem měl možnost prezentovat v němčině, ale pro trvalé zažití daných slovních obratů bude potřeba absolvovat více prezentací v němčině a slovní spojení i nadále používat. Celkový průběh kurzu, atmosféru ve skupině a jeho přínos pro mou další práci i použití v praxi hodnotím jako „výborný“.

jiri.peroutka@dm-drogeriemarkt.cz


Výuku formou sugestopedie jsem absolvoval již několikrát a musím přiznat, že tento způsob mě opravdu nadchl svou nenásilnou formou, nenáročností, ale velkým přínosem, tzn. není třeba se doma učit slovíčka/fráze, protože se to každý účastník naučí a zapamatuje již při výuce. Velice také oceňuji, že celé dva dny probíhala komunikace pouze v německém jazyce, což byl pro mě další velký přínos.

milan.forman@dm-drogeriemarkt.cz


Po absolvování kurzu se cítím mnohem uvolněnější při běžném mluvení. U mne to skutečně odbourává zábrany. V žádném kurzu není možnost takto intenzivně mluvit a zároveň se něco naučit přímo při výuce, tak jako při sugestopedii. Lektorka mi vyhovuje, což také přispívá k pohodové atmosféře během kurzu.

monika.topkova@dm-drogeriemarkt.cz


Děkujeme všem našim studentům za svolení uvést v referenci i jejich kontakt.