Nejazykové kurzy

s Mgr. Petrem Vladykou

Petr Vladyka 2 webJako externista vede univerzitní semináře na téma "Moderní, zážitkové a alternativní přístupy ve výuce" a "Procesy za komunikací", specializovaná školení forenzních psychologů, nedirektivní psychoterapii, celostátní Evropský projekt vzdělávání učitelů v ČR, dále již 20. rokem kurzy zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, techniky zapamatování, komunikaci a rozvoj kreativity.

******************************************

Připravujeme termíny:*

2017/18 - Relaxace a psychohygiena,

2017/18 - Secrets pro každý den + Cesty k cílům

2017/18 - Angličtina pravou hemisférou

*Zájemci se mohou již nyní hlásit na lingo@lingocb.cz nebo tel. 775 55 44 01.

Reference studentů, kteří si s námi Španělštinu pro úplné začátečníky prožili a věříme, že budou pokračovat:

U mě je těžké některé prožitky vyjádřit slovy a to, co probíhá na kurzech, slovy vyjádřit moc nejde. Petra znám delší dobu a vím, co umí a jak pracuje s lidmi. Jeho „pedagogická a zároveň lidská“ stránka je asi na nejvyšší možné úrovni zde, zejména co se týká schopnosti svým studentům předat maximum 🙂 Ze seminářů odcházíte nabití energií a chutí dál v tom pokračovat, protože Vám hlavně ukáže cestu, jak na to a že to jde v každém věku bez omezení. Neznám nikoho jiného druhého v tomto oboru. A myslím si, že jsem za svůj dosavadní život leccos prošla. Kurz byl úžasný: vždy se sejdou lidé, kteří se mají sejít a kteří si mají něco sdělit vzájemně mezi sebou a něco si i předat, včetně lektora Petra - a není to jenom o Španělštině, a v tom spočívá to celé tajemství všeho a já za to moc děkuji, že jsem u vás mohla být a prožít to!!! Prostě se to musí prožít naplno!!! A stojí to vždy za to!!!

ika.t@seznam.cz


4,5 denní kurz se mi moc líbil a bylo jen dobře, že to probíhalo v English housu a mohlo se tam i přespat. Moc se mi tam líbilo a bylo skvělé, že jsme mohli být i venku. Celkově to bylo pro mne velmi přínosné, protože se opravdu pořád mluvilo a opakovalo a moc jsem se nasmála a pobavila s ostatními. Zároveň jsem poznala skvělé lidi a lektor byl vynikajícím učitelem, rádcem i kuchařem. Ochutnala jsem velmi zajímavé a typické pokrmy a nápoje pro J Ameriku a Španělsko a některé jsem si zamilovala a zkusila uvařit hned po kurzu. Ještě stale si pouštím CD, které jsem dostala od lektora a snažím se opakovat si slova ve větách nahlas a lednička je opět plna nových slov, tentokráte ne anglickými, ale španělskými. Určitě bych stála o hlubší proniknutí do Španělštiny a o rozšíření si slovní zásoby nenucenou formou a zábavně. Pro mě to byly krásné dny, v dobré společnosti a mnohem přínosnější než dovolená někde u moře. Odcházelo se mi docela těžko, protože jsme se docela hezky zahřáli, že by se dalo klidně dále pokračovat.  Moc děkuji za tento skvělý kurz a můžu jen doporučit každému, koho potkám.

Zatím stále chodím na AJ kurz k Vám do Linga a jsem velmi spokojena a španělštinu jsem prostě chtěla zkusit úplně od začátku, pro porovnání, jak to půjde na rozdíl od AJ, kterou se učím už zhruba 10 let. A musím říci, že to bylo výborné!!!

Nevím, co ještě dodat. Snad jen - jen tak dále s těmito vícedenními kurzy. Je to opravdu skvělé. Ještě jednou moc dekuji za tento skvěle připravený kurz Vám i lektorovi.

nikcak@centrum.cz

 


 

profilovkas Monikou Moravovou

Rodinné konstelace (RK)

RK jsou metoda, která je spojena se jménem Berta Helingera a pracují s otevřením a přenesením vnitřního pole toho, kdo si konstelaci zadává do vnějšího prostoru mezi účastníky. Toto pole se tak stává pro účastníka viditelné a uchopitelné. Rodinné konstelace odpovídají na potřebu bližšího pohledu na rodinné vzorce chování, které se mohou opakovat po několik generací a nabízejí jeden z pohledů na nevědomou rodinnou dynamiku. RK je možné realizovat ve skupině za pomoci zástupců, nebo individuálně za pomoci zástupných předmětů.

Před zadáním vlastní konstelace je dobré znát závažné skutečnosti ze své rodiny: předčasná umrtí, těžké nemoci, alkoholismus, tragické události, vyloučení z rodiny, ztráty majetku, emigrace, potraty, rozvody, adopce, vystěhování. Pracuje se pouze s fakty.

Klientova motivace: problémy se vtahy v partnerství, v rodině, v práci, finanční problémy, chronické nemoci, opakující se situace, nemožnost dosáhnout svého záměru atd…

Rodinné konstelace: na rodinný systém původní rodiny (já, sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče…), na současnou rodinu (já, partner, děti, bývalý partner…).

Firemní konstelace: na zaměstnání i vlastní firmu (kolegové, společníci, zaměstnanci…) také na školní i jiný kolektiv.

Konstelace záměru: na náš záměr (plán, cestu, touhu, změnu…) a často se stane, že i přes náš pocit že „chceme“ se nám nedaří záměr uskutečnit.

(Monika Moravová - v roce 2011 úspěšně ukončila trénink RODINNÝCH KONSTELACÍ A POHYBů DUŠE na Institutu rodinných konstelací Bhagata J. Zeilhofera v Lažanech a od té doby staví nejen rodinné konstelace pravidelně v Pelhřimově, ale také v naší sugestopedické jazykové škole LINGO - tak se přidejte k nám)

Cena za účast bez rozestavění vlastní konstelace 600 Kč, cena s vlastním rozestavěním 850 Kč, individuální konstelace 1.000 Kč. Počet míst ve skupině je limitován, rezervace je nutná.

NLP (Neurolingvistické programování)

Metoda pro objevování a rozšiřování vlastního potenciálu, možností, zdrojů a sloužících ke kvalitní komunikaci, vznikla v sedmdesátých letech 20. století. Za tvůrce této metody je považováno více odborníků zejména pak Milton H. Erickson.

Neuro – vychází z předpokladu, že naše chování pochází z neurologických procesů (zrakového, sluchového, hmatového, čichového, chuťového a citového vnímání) tzn. že tělo a mysl tvoří nedělitelný celek.

Lingvistické – předpokládá, že ke komunikaci lidé používají jazyk, který odráží vnímání jejich reality.

Každý z nás používá jiný ze svých smyslů k „ukládání“ prožitků, pocitů, zkušeností a událostí a ty spojuje s pocity a emocemi. Na základě těchto uložených vzorců pak reaguje v přítomnosti, vnímá sám sebe a také prostředí a okolní svět.

V individuálních sezeních využívá NLP jednoduché techniky, které klientovi rozšiřují možnosti vnímání reality i sebe sama. Nabízí více možností k využití vlastního vnitřního potenciálu, který má každý v sobě, akorát někdy „hluboko uložený“ ve svém nevědomí.

„Je jedno, jak o sobě smýšlíš. Pamatuj si ale, že jsi vždycky víc, než si o sobě myslíš.“  Milton H. Erickson

Dále v pravidelných termínech:

vždy 1 den před termínem konstelací nebo

NLP je nutné si předem objednat, čas dle dohody se zájemci o toto sezení, cena je závislá na délce sezení, min. 60 minut, 450 Kč (cca 1 hodina) - 600 Kč (cca 1,5 - 2 hodiny), 700-850 Kč (délka 2 a více hodin, vždy po domluvě s klientem). První NLP má klient vždy za cenu 60 minut !

 

OSHO Kundalini meditace

příjemná meditace, ideální začátek pokud OSHO meditace ještě neznáte.

Má úžasnou schopnost nechat zážitky z prožitého dne v sobě dosednout a nepříjemné věci opustit. Zbavuje napětí a ztuhlosti v těle i mysli a posiluje vědomou uvolněnou pozornost. Uvolněná energie může proudit a přináší nám radost a blaženost. Meditace trvá 60 minut a má 4 fáze:

1.fáze: třesení (15min)

Buďte uvolnění a nechte celé své tělo se třást. Pociťujte energii stoupající nahoru od chodidel. Celí se uvolněte a staňte se tím třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2.fáze: tanec (15min)

Tančete jakkoli to cítíte. Nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

3.fáze: pozorování (15min)

Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4.fáze: relaxace (15min)

Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

**********************************************************

*Zájemci si mohou rezervovat místo na lingo@lingocb.cz nebo tel. 775 55 44 01.1