Mysli anglicky

UČTE se přes SLUCHOVOU PAMĚŤ!

 • Akreditovaná metodika Ministerstvem školství.
 • S metodou Mysli anglicky je spojeno více než 14 let praktických zkušeností.
 • Metoda Mysli anglicky je ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky.
 • Důraz je kladen na konverzaci a osvojování si mluvené řeči, a to tvořivou a NÁZORNOU formou.
 • Poslechem studenti získávají praktické zkušenosti s mluveným slovem a lépe si zapamatují a vybaví anglická slova a fráze.

Mysli anglicky pro DĚTI 

 • rychlé osvojení mluveného anglického jazyka
 • porozumění mluveného slova díky nahrávkám namluveným rodilým mluvčím
 • znalost gramatiky
 • již v 1. roce výuky schopnost tvoření vět v přítomném, minulém a budoucím čase
 • široká slovní zásoba z různých oblastí
 • schopnost přirozeně komunikovat v běžných situacích
 • pozitivní vztah k jazyku díky zažívanému úspěchu a tím i další motivaci ke studiu