Mysli anglicky – kurzy pro děti

think_english_duha

Unikátní ucelený výukový systém akreditovaný Ministerstvem školství.

V Českých Budějovicích pouze u nás v LINGO!

Pro děti od 3 do 14 let.

Mysli anglicky je výsledkem 14-leté praxe podpořené výzkumem na základních školách se skvělými výsledky, což přineslo akreditaci metody Ministerstvem školství.

Kurzy pro děti

Mysli anglicky přinese dětem:

 • rychlé osvojení mluveného anglického jazyka
 •  porozumění mluveného slova díky nahrávkám namluveným rodilým mluvčím
 • znalost gramatiky
 • již v 1. roce výuky se naučí tvořit věty v přítomném, minulém a budoucím čase
 • širokou slovní zásobu z různých oblastí
 • schopnost přirozeně komunikovat v běžných situacích
 • pozitivní vztah k jazyku díky zažívanému úspěchu a tím i další motivaci ke studiu

Součástí metody je patentovaný výukový materiál: obrázkový slovník v podobě pracovních karet, 3 pracovní knížky a 3 CD, pohádka či příběh + CD.

Cena materiálů: 750 Kč na celý školní rok.

Dovolujeme si vás s vašimi dětmi pozvat na zkušební lekce angličtiny unikátní metodou Mysli anglicky ve vypsaných skupinách.

Více informací na tel.:775 554 401 nebo e-mailu: lingo@lingocb.cz.

Víte, že……

Tato metoda umožňuje práci všech dětí v jednu chvíli na rozdíl od učebnic, kdy si učitel není jist, zda ho všechny děti sledují a zda vždy pochopí probíranou látku.

 

Kurzy pro dětiO metodě:

 • Akreditovaná metodika Ministerstvem školství
 •  Děti získávají možnost aktivně si osvojovat především mluvené anglické slovo
 •  Didaktický materiál vychází z principů a zásad montessori pedagogiky
 •  Používaný materiál a pomůcky vzbuzují u dětí zvídavost a zájem
 •  Úspěch při učení motivuje děti k další práci
 •  Děti objevují cizí jazyk zábavnou formou
 •  Názorné vyučování a učení vede k získání hlubokých praktických komunikativních dovedností v anglickém jazyce
 •  S metodou Mysli anglicky je spojeno více než 14 let praktických zkušeností
 •  Metoda výuka Mysli anglicky pokračuje i za věkovou hranici 12 let
 •  Metoda MA je dále ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky
 •   Důraz je kladen na konverzaci a osvojování si mluvené řeči, a to tvořivou a NÁZORNOU formou
 •  Poslechem děti získávají praktické zkušenosti s mluveným slovem a lépe si zapamatují a vybaví anglická slova a fráze

 

Mysli anglicky

Montessori pedagogika*

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

 

 

 

Vyberte si kurz

České Budějovice

děti ve věku 6-8 let vyučujeme i metodou TPR, sugestopedicky: kurz SNĚŽENKA

Kurz Typ kurzu Den Čas