Metody vyučování

Víte, co je superlearning a sugestopedie?

Speciální metody, vytvořené pro usnadnění a zefektivnění učení, které využívají nejmodernější vědecké poznatky o fungování lidského mozku a paměti. Do procesu výuky zapojují celou osobnost. Propojují pravou a levou hemisféru a díky využití artikulační smyčky (slyším a mluvím) zapisují informace do dlouhodobé paměti a připravují je k aktivnímu použití.  Výrazně omezují zažitý stres z učení. Lidé často zažívají až euforický pocit, že konečně mohou mluvit cizím jazykem bez strachu z toho, že udělají chybu.
 

Výsledky?

Při superlearningu podáte 4x lepší výkon v efektivitě učení, jeho rychlosti a množství naučeného ve srovnání s klasickými jazykovými kurzy i bez cíleného soustředění.
Zatímco při využití běžných metod jste schopni naučit se maximálně 80 slov za den, při superlearningu je to kolem 500 slov denně, navíc zapsaných do dlouhodobé paměti.
Díky psychorelaxačním technikám dochází k uvolnění dlouhodobých bloků způsobených traumatickými situacemi během školní docházky.